Wystaw przedmiot Dodaj ogłoszenie
Logowanie Rejestracja

Witaj gościu!

Zaloguj się lub zarejestruj jeżeli nie masz konta

Połącz konto!

Połącz konto z portalami społecznościowymi

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RENTALO.PL

(DALEJ RÓWNIEŻ: „POLITYKA”)

 

ARTYKUŁ 1 TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

1. Jako "Southpeople Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu" (dalej również: "SP") chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu Rentalo.pl (dalej również: "Serwis"). Zapewniamy Cię że:

a. przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych; 

b. chronimy także Twoje dane od strony technicznej. Dane, które nam powierzasz, przechowujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej; 

c. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw. 

2. Korzystanie z Serwisu oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł prawidło korzystać z Serwisu, którego główną funkcjonalnością jest umożliwienie pożyczania rzeczy znajdujących się w Twoim posiadaniu innym osobom z najbliższej okolicy. Część przekazywanych danych (zakres wskazany w artykule 2 ust. 3) jest widoczna dla pozostałych Użytkowników Serwisu, a także niezarejestrowanych osób trzecich odwiedzających Serwis.

3. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami, które z nich są widoczne dla innych osób odwiedzających Serwis oraz w jaki sposób je przetwarzamy. 

4. Jako twórcy Serwisu i użytkownicy Internetu, przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności w sieci. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Użytkownikom podobnego komfortu w trakcie korzystania z Serwisu. Dlatego możesz mieć pewność, że SP przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by prawidłowo realizować założenia Serwisu oraz rozbudowywać jego funkcjonalności. Zarządzamy Twoimi danymi w sposób zgodny z literą prawa – szczegółowe zasady znajdziesz w Regulaminie oraz poniższych paragrafach.

ARTYKUŁ 2 DANE OSOBOWE

1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz - w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Zapewniamy wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych prowadzony przez SP został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Southpeople Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

3.Dokonując rejestracji w Serwisie przekazujesz nam swoje dane osobowe, wymagane przez formularz rejestracyjny. Również w trakcie korzystania z serwisu masz możliwość uzupełnienia lub modyfikacji danych. Informujemy, że w ramach Serwisu pozostali Użytkownicy, a także niezarejestrowane osoby odwiedzające Serwis, mają dostęp do niektórych przekazywanych przez Ciebie danych. W tym zakresie:

a. wszyscy Użytkownicy (także osoby niezarejestrowane) widzą:

- nazwę Twojego Konta, 

- Twój awatar;

- status Konta – zweryfikowany/ niezweryfikowany;

- informację ile razy pożyczyłeś/ wypożyczyłeś przedmioty;

- listę Twoich przedmiotów;

- listę Twoich opinii;

b. Użytkownicy, którym/od których będziesz pożyczać rzeczy, na Twoje żądanie widzą ponadto: 

- Twoje imię i nazwisko/ Nazwę firmy;

- Twój adres zamieszkania/ Siedzibę firmy;

- Twój adres email / Adres mailowy firmy;

- Twój numer telefonu/ Numer kontaktowy Twojej działalności;

- Informację o Twoim numerze konta bankowego/ Informację o firmowym koncie bankowym.

4. W pozostałym zakresie Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Oznacza to, że z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w tym w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. 

5. Niezależnie od powyższego, informujemy, że w przypadku gdy korzystasz w ramach Serwisu z funkcjonalności, które wiążą się z dodatkową płatnością, w tym w szczególności gdy dokonujesz z nami rozliczeń z tytułu prowizji od najmu przedmiotów lub płatności związanych z weryfikacją konta - Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych. 

6. Pamiętaj jednak - Twoja aktywność w miejscach publicznych w Serwisie, np. w grupach i forach dyskusyjnych, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce.

ARTYKUŁ 3 KWESTIE TECHNICZNE

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. SP wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. 

ARTYKUŁ 4 INFORMACJA HANDLOWA

1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. otrzymanie zgłoszenia wynajmu, wysłanie zgłoszenia wynajmu, akceptacja zgłoszenia wynajmu, komentarz do transakcji, nowa odpowiedź na post na grupach i inne). Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień. W tym celu zaznacz odpowiednie opcje w Panelu Użytkownika w zakładce Ustawienia Powiadomień.

2. Natomiast informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

ARTYKUŁ 5 USUNIĘCIE KONTA

1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez wniosek wysłany do SP na adres poczty elektronicznej: kontakt@rentalo.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. 

2. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez SP w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych. Ma to na celu zapewnienie aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej działalności w Serwisie.

ARTYKUŁ 6 PLIKI COOKIE

1. Korzystamy z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się). 

2. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. 

3. Zastrzegamy, że nie odpowiadamy za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu przez innych Użytkowników.

4. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, by Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

ARTYKUŁ 7 LOGIN I HASŁO

1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

2. Każdy z Użytkowników odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. 

3. Pamiętaj, że skuteczność ochrony Twoich danych zależy w dużej mierze od hasła, które będzie warunkować dostęp do Twojego Konta. Dlatego rekomendujemy, abyś wybierał takie hasło, które nie będzie łatwe do odgadnięcia dla osób trzecich, czyli nie np. datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu. 

ARTYKUŁ 8 ZARZĄDZANIE KONTEM, POTWIERDZANIE DANYCH, WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

1. Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do Serwisu, a także sam proces autoryzacji (logowania) do Serwisu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. 

2. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Serwis z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa. 

3. Możesz poprawiać i edytować swoje dane w Panelu Użytkownika.

4. Aby zapewnić ochronę interesów naszych Użytkowników i zapewnić wiarygodność prezentowanych w ramach Serwisu ofert, wymagamy od Użytkowników uzupełnienia danych osobowych, a także zweryfikowania Konta poprzez dokonanie przelewu na nasz rachunek bankowy. Po dokonaniu przelewu, w sposób zgodny z zapisami Regulaminu i po spełnieniu określonych tam warunków, zmienimy status Twojego Konta z niezweryfikowanego na zweryfikowany, co zwiększy Twoją wiarygodność dla innych Użytkowników Serwisu i może w konsekwencji wpłynąć na zainteresowanie publikowanymi przez Ciebie w Serwisie ofertami, a ponadto może umożliwić Ci korzystanie z większego zakresu funkcjonalności Serwisu.

5. Zanim dokonasz jednak weryfikacji, w sposób który opisaliśmy powyżej, dajemy Ci możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Serwisu – po wstępnej rejestracji, podczas której podajesz nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także nadajesz sobie login i hasło, masz prawo do przeprowadzenia jednej transakcji. Po takiej „próbie” możesz zdecydować czy chcesz zostać z nami na dłużej i w związku z tym czy przekażesz nam dalsze dane niezbędne do prawidłowego realizowania Usług, o których mowa w Regulaminie.

ARTYKUŁ 9 LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Użytkownicy Serwisu mają możliwość publikowania w ramach Serwisu przekierowań (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że SP nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich, Użytkownik korzysta z witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonymi na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.

ARTYKUŁ 10 BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

SP może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w ramach Serwisu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

ARTYKUŁ 11 INDEKSOWANIE

Treści, które publikujesz w Serwisie w ramach tworzonych ofert najmu przedmiotów mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza Serwisu mają dostęp do tych informacji, mogą zostać one utrwalone poza Serwisem

ARTYKUŁ 12 OSOBY MAŁOLETNIE

Czujemy się zobowiązani zareagować na obawy wyrażane przez rodziców a dotyczące danych osobowych ich dzieci. W tym zakresie w szczególności dbamy o najmłodszych Użytkowników, reagujemy też niezwłocznie na zamieszczanie w Serwisie treści dla nich nieprzeznaczonych i nieodpowiednich. 

ARTYKUŁ 13 OCHRONA TRANSMISJI

W trosce o Twoje bezpieczeństwo, dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. 

ARTYKUŁ 14 KONTAKT Z NAMI

1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie http://www.rentalo.pl/kontakt/ (dalej również: „Formularz”) lub za pośrednictwem adresu email kontakt@rentalo.pl. 

2. Informujemy, że przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

3. Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą Formularza, możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

ARTYKUŁ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługi i funkcje w ramach Serwisie będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. 

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

3. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Pamiętaj jednak o wyjątku wynikającym z ustępu 3 artykułu 2. 

4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez SP są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 28.01.2013r.