fbpx

Zresetuj Hasło

kliknij, aby włączyć zoom
Nic nie znaleziono.
otwórz mapkę
Opcje Wyszukiwania
Zaawansowane wyszukiwanie
Wyniki wyszukiwania
 • 1

DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właściciel serwisu – PRO Solution Sp. z o.o., NIP 9542736446, REGON 242869644, wpis KRS 0000412307 

Serwis – prowadzony przez właściciela serwis ogłoszeniowy w domenie www.rentalo.pl , w ramach którego wyświetlane są ogłoszenia

Konsument – osoba niezarejestrowana w serwisie, która przegląda jego zasoby (ogłoszenia, zdjęcia, artykuły)

Użytkownik  – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub firma reprezentowana przez upoważnionego przedstawiciela, która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dokona procesu rejestracji w Serwisie, czego rezultatem będzie posiadanie aktywnego konta na rentalo.pl  

Konto – prowadzony dla Użytkownika przez  Serwis rentalo.pl pod unikalną nazwą (login/email) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu ogłoszeniowego rentalo.pl. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. 

Rejestracja – procedura zakładania konta przez formularz dostępny na stronie Serwisu

Regulamin – niniejszy dokument 

Najemca – Użytkownik, który za pomocą Serwisu dokonał rezerwacji, wypożyczył produkt lub usługę z Ogłoszenia zgodnie z warunkami obowiązującymi w Serwisie

Wynajmujący –  Użytkownik, który sporządził Ogłoszenie i wprowadził do Serwisu swoje oferty w celu ich wypożyczenia innym Użytkownikom 

Ogłoszenie – rzecz lub usługa będąca przedmiotem ogłoszenia, zgodne z tematyką Serwisu oraz niewykraczająca poza Regulamin. 

 • 2

REJESTRACJA I ZASADY DOSTĘPU

 1. Korzystanie z Serwisu i opublikowanych na nim zasobów jest bezpłatne.
 2. Wyłącznie zarejestrowany Użytkownik posiada dostęp i prawo do korzystania z wszystkich usług świadczonych przez RENTALO, w tym publikowania ogłoszeń.
 3. Aby dokonać Rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając niezbędne dane osobowe wyszczególnione w formularzu.
 4. Rejestracji w Serwisie może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub wyznaczony reprezentant firmy, który jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z rejestracją oraz  wszelkich praw i obowiązków Użytkownika. 
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zatwierdzeniu Regulaminu na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacja w jaki sposób można aktywować Konto. Postępując zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu aktywacyjnym skutkuje skutecznym założeniem Konta w Serwisie. 
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. 
 7. W przypadku, gdy serwis ogłoszeniowy RENTALO stwierdzi, iż dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego lub  później zmienione przez Użytkownika i znajdujące się na Koncie są niewiarygodne lub dopatrzy się nieprawidłowości wówczas Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta bez informowania o tym Użytkownika. 
 8. Wprowadzenie nieprawidłowych danych do formularza rejestracyjnego lub później znajdujących się na Koncie Użytkownika, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika będzie interpretowane jako umyślne działanie na szkodę Serwisu mające na celu utrudnienie jego funkcjonowania. Wówczas Serwis może zgłosić zaistniałą sytuację właściwym organom ścigania i dochodzić należnego odszkodowania. 
 9. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
 1. a) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności dostępna w zakładce Serwisu „Polityka prywatności” oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. b) Przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację w zakładce „Profil” w Panelu Użytkownika.
 3. c) Otrzymywanie drogą telefoniczną (SMS-em) lub mailową (e-mailem) informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu, newsletterów jak również wybranych informacji reklamowych dotyczących Serwisu oraz podmiotów współpracujących z Serwisem.
 4. d) Wykorzystywanie danych, informacji przez Serwis w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach takich jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 1. Wszystkie dane osobowe gromadzone w Serwisie są udostępniane przez Użytkowników dobrowolnie.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych, o których mowa we wcześniejszym punkcie. Usunięcie danych oznacza brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu, co jest konieczne w celu posiadania Konta. Wówczas Użytkownik zobowiązany jest do ponownego podania danych lub usunięcia Konta w Serwisie.  
 3. Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy poprzez podanie poprawnych danych logowania. W panelu logowania należy wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło. 
 4. Konto oraz Profil Użytkownika zawiera dane, które Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Wówczas należy skorzystać z adekwatnego formularza dostępnego w Panelu Użytkownika. Jednocześnie zabrania się usuwania przez Użytkownika danych niezbędnych do jego jednoznacznej weryfikacji jak i zmiany na niepełne dane. 
 5. Użytkownik może korzystać jedynie ze swojego Konta.
 6. Użytkownikom nie wolno korzystać z Konta innych zarejestrowanych Użytkowników. Wyjątek stanowi korzystanie z Konta firmowego przez osobę uprawnioną, działającą w imieniu firmy. 
 7. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy dane logowania do Konta, w szczególności hasło. W przypadku ujawnienia przez Użytkownika danych niezbędnych do logowania osobom trzecim Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialną za wszelkie ich działania w Serwisie. 
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania na czas określony i/lub nieokreślony Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
 1. a) Działanie Użytkownika narusza postanowienia Regulaminu
 2. b) Działania Użytkownika negatywnie wpływają na opinię o Serwisie
 3. c) Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta w Serwisie

 1. W przypadku zablokowania Konta przez moderatora lub właściciela Serwisu Użytkownik traci dostęp do Konta. 
 2. Niezależnie czy jest to zablokowanie na czas określony czy nieokreślony oraz od przyczyny zablokowania Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, które stanowiły główną przyczynę zablokowania Konta.
 3. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane przez moderatora nie posiada prawa do ponownej rejestracji w Serwisie. Ponowna Rejestracja jest możliwa jedynie za zgodą Serwisu. 
 4. Użytkownik posiada prawo do usunięcia Konta w dowolnym momencie. 
 5. Użytkownik może korzystać z zasobów Serwisu oraz używać go jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. 
 • 3

OGŁOSZENIA, ARTYKUŁY i GALERIE

 1. Przedmiotem Ogłoszenia zamieszczanego przez Użytkownika może być rzecz i/lub usługa zgodna z tematyką Serwisu, kategorią oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Przedmiotem Ogłoszeń nie mogą być rzeczy i/lub usługi, których posiadanie jak i obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, a także, których publikowanie może zostać uznane za naruszanie dobrych obyczajów.
 3. W celu opublikowania Ogłoszenia, Wynajmujący powinien stworzyć opis Ogłoszenia. Aby ułatwić procedurę RENTALO udostępnia Użytkownikom formularz dodawania ogłoszeń.
 4. Po zatwierdzeniu przez Wynajmującego treści Ogłoszenia oraz akceptacji moderatora Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie Serwisu. Użytkownik zostaje o tym bezzwłocznie poinformowany drogą mailową. 
 5. Dozwolona jest publikacja przez Wynajmującego bezpłatnie 3 ogłoszeń. Dodanie większej liczby ogłoszeń jest możliwe po wykupieniu konkretnego pakietu w zakładce „Moje pakiety”. 
 6. Użytkownik może wykupić tylko jeden pakiet.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pakietów oraz ich cennik znajdują się w zakładce „Moje pakiety”.
 8. Treść opisu Ogłoszenia powinna być zgodna z rzeczywistością oraz nie może wprowadzać w błąd Najemcy, Użytkowników ani Konsumentów. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w opisach swoich Ogłoszeń, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i/lub nieścisłości wynikające z takiego opisu.
 9. Informacje zawarte w opisie Ogłoszenia umieszczane przez Wynajmującego mogą dotyczyć wyłącznie Przedmiotu danego Ogłoszenia.
 10. Wynajmujący może w każdej chwili dokonać zmian treści zawartej w opisie opublikowanego Ogłoszenia logując się do Serwisu. W tym celu należy skorzystać z Panelu Użytkownika udostępnianego w ramach posiadania Konta w Serwisie. 
 11. Serwis ogłoszeniowy RENTALO nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych na stronach Serwisu przez Użytkowników. W przypadku ujawnienia i/lub publikacji treści niezgodnych z Regulaminem, RENTALO dołoży wszelkich starań, aby zostały one usunięte z Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie.
 12. Serwis RENTALO zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia w przypadku, gdy Ogłoszenie lub czynności z nim związane naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub obowiązujących przepisów prawa.  
 13. Użytkownicy publikujący w Serwisie artykuł, zdjęcia i/lub ogłoszenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 14. Użytkownicy przesyłając i/lub udostępniając jakiekolwiek materiały, informacje tj. treści, opis, ogłoszeń, zdjęcia w ramach usług Serwisu wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie oraz oświadcza, iż posiada do nich prawa autorskie.
 15. Wszelkie informacje, w tym ogłoszenia, zdjęcia umieszczane w galeriach, artykuły \ publikowane na stronach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • 4

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe w Serwisie są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Aktualną treść Polityki Prywatności Serwisu można znaleźć na podstronie „Polityka prywatności”.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu i/lun Polityki Prywatności w każdym momencie, bez konieczności informowania Użytkowników. 
 • 5

PRAWA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis ogłoszeniowy RENTALO zastrzega sobie prawo do:
 1. Zmian funkcjonalności Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i Konsumentów
 2. Czasowego lub trwałego zawieszenia działań Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i Konsumentów
 3. Możliwości zmian treści i/lub kategorii zamieszczonego Ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika
 4. Usuwania Ogłoszeń bez podawania przyczyn
 5. Weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniu
 6. Zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny
 7. Usunięcia Konta Użytkownika, który nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego logowania
 1. Portal RENTALO nie gwarantuje ciągłości ani jakości funkcjonowania Serwisu.
 2. Serwis ogłoszeniowy RENTALO nie jest pośrednikiem, przedstawicielem ani stroną w umowach zawieranych pomiędzy Najemcą a Wynajmującym i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów w części ani w całości. 
 3. Serwis nie jest zobowiązany do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikami. 
 4. Serwis RENTALO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą i/lub niedozwoloną ingerencją Konsumentów, Użytkowników bądź osób trzecich.
 2. Treści reklam umieszczonych w Serwisie w ramach usług dodatkowych i podmiotów współpracujących
 3. Utratę przez Serwis danych zgromadzonych w systemach komputerowych RENTALO, spowodowanych awarią sprzętu, sieci Internet i/lub utratą spowodowaną na skutek działań osób trzecich.
 4. Zachowania Użytkowników w ramach Serwisu 
 5. Naruszenie przez Użytkowników postanowień Regulaminu
 6. Jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów Ogłoszeń wystawionych przez Wynajmującego
 7. Wiarygodność, prawdziwość i rzetelność informacji podanych przez Użytkowników
 8. Treść, ścisłość, zawartość i/lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze znajdujące się w Serwisie
 9. Treści artykułów oraz zdjęcia w galeriach umieszczane przez Użytkowników
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów i firm występujące w Serwisie są lub mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi bądź nazwami zastrzeżonymi adekwatnych firm bądź ich właścicieli.
 1. Zawartość Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 • 6

KLAUZULE KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych poprzez niniejszy regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
 2. Wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z usługami świadczonymi przez portal RENTALO winny być rozwiązywane drogą polubownego porozumienia stron. Jeśli z różnych powodów nie może dojść do takiego rozwiązania, spór rozpatrywany będzie przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez właściciela portalu bez konieczności informowania o tym użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie portalu. 
 4. Osoby korzystające z portalu w tym Użytkownicy, Najemcy i Wynajmujący oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują go w całości.