fbpx

Zresetuj Hasło

Dodaj ogłoszenie
Opcje Wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania
11 lipca 2018

Jakie uprawnienia na motorówkę a jakie na jacht

Wiele osób marzy o samodzielnej żegludze lub rejsie motorówką. Jednak, aby móc złapać wiatr w żagle należy posiadać odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia na motorówkę i jacht

Patent jest to dokument potwierdzający wiedzę merytoryczną oraz praktyczne umiejętności, który umożliwia pływanie jachtami motorowymi jak i żaglowymi po wszystkich akwenach wodnych. W zależności od posiadanej wiedzy oraz doświadczenia na morzu zdobywa się kolejne stopnie, dzięki którym zwiększają się możliwości pływania jachtami żaglowymi i motorowodnymi. W naszym kraju instytucjami odpowiedzialnymi za wydawanie patentów są: Polski Związek Żeglarski (PZŻ) oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW). Sprawdź jakie uprawnienia możesz zdobyć nie posiadając żadnego doświadczenia!

Kiedy uprawnienia są potrzebne?

Konieczność posiadania adekwatnego patentu wynika z polskiego prawa, które mówi, że sterowanie jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 10kW (ok.13,5 KM) oraz jachtu żaglowego o długości kadłuba powyżej 13m wymaga posiadania odpowiedniego patentu. Wyjątek stanowi sterowanie jachtami żaglowymi i motorowymi, które nie przekraczają powyższych parametrów.

Zaskakujący jest fakt, że Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie wymaga posiadanie uprawnień w celu prowadzenia jachtów motorowych lub żaglowych. Większość państw umożliwia obywatelom pływanie jachtami i motorówkami bez patentów. Uczestnictwo w specjalnych szkoleniach również jest dobrowolne. Po odbyciu kursu zostaje wydany certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności, którego posiadacze mogą liczyć na zniżki przy wypożyczaniu sprzętu lub niższą kaucję.

Patent na motorówkę – stopnie motorowodne

O patent sternika motorowodnego mogą starać się już osoby po ukończeniu 14 roku życia, które posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Aby go uzyskać należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia łodzi motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia łodzi motorowych o dł. kadłuba nieprzekraczającej 12m po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej. Osoby poniżej 16 r.ż., które posiadają patent mogą pływać na jachtach o ograniczonej mocy silnika do 60kW (ok. 81KM). Co więcej patent sternika motorowodnego można uzyskać nawet w ciągu jednego weekendu!

Zdobycie patentu starszego sternika motorowodnego to znacznie trudniejsze zadanie. Aby ubiegać się o niego należy mieć ukończone 18 lat, posiadać udokumentowane 200 godzin spędzonych na  wodzie. Następnie należy ukończyć kurs oraz zdać egzamin potwierdzający zdobyte umiejętności. Patent starszego sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych, których długość całkowita nie przekracza 12m po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych, prowadzenie jachtów motorowych o długości całkowitej nieprzekraczającej 12m po innych wodach morskich w strefie do 20 Mm od brzegu.

Ostatnim z patentów są uprawnienia kapitana motorowodnego. Jak wiadomo kapitan może pływać, gdzie chce jednak uzyskanie tego stopnia wiąże się z dużym doświadczeniem na morzu. Aby ubiegać się o stopień kapitana motorowodnego konieczne jest posiadanie patentu motorowodnego sternika morskiego oraz odbyć 6 rejsów, których długość wynosi przynajmniej 1200 godzin. Jednak sam czas spędzony na morzu nie wystarczy. Konieczne jest, aby wykazać:

  • co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m,
  • 1 rejsu jachtem, którego długość przekracza 20m, a czas trwania rejsu wyniósł co najmniej 100 godzin
  • zawinięcie do co najmniej 2 portów o wodach pływowych.

Po zebraniu niezbędnych dokumentów można otrzymać patent kapitana motorowodnego. Co ciekawe, w tym celu nie trzeba zdawać żadnego egzaminu ani uczęszczać na specjalny kurs.

Patent na jacht – stopnie żeglarskie

Żeglarzem jachtowym może zostać praktycznie każdy jednak nikt nie urodził się kapitanem. Dlatego, aby móc prowadzić pojazdy o coraz większe mocy silnika i długości niezbędne jest zdobycie kolejnych stopni, a co za tym idzie – spełnienie konkretnych wymagań.

Pierwszym stopniem, a zarazem jedynym, który można uzyskać bez doświadczenia, jest patent żeglarza jachtowego. Umożliwia on prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba nieprzekraczającej 12m po morskich wodach wewnętrznych jak i pozostałych wodach morskich do 2Mm od brzegu w porze dziennej. Co ciekawe uprawnienia żeglarza jachtowego mogą uzyskać osoby, które ukończyły 14 r.ż. oraz zdały egzamin teoretyczny i praktyczny.

Kolejny stopień to jachtowy sternik morski, który rozszerza posiadane uprawnienia o prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 18m po wodach morskich. Aby otrzymać drugi stopień w żeglarstwie trzeba mieć ukończone 18 lat, zdać egzamin oraz posiadać dokumenty potwierdzające odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich o łącznej długości powyżej 200 godzin. Patent ten jest równoznaczny z uzyskaniem  patentu motorowodnego sternika morskiego.

Trzeci, najwyższy stopień w polskim żeglarstwie to kapitan jachtowy. Uzyskanie tych uprawnień nie jest łatwym zadaniem. Aby cieszyć się stopniem kapitana jachtowego należy odbyć minimum sześć rejsów po wodach morskich, których łączny czas obejmuje co najmniej 1200 godzin.  Co więcej uprawnienia te są jednoznaczne z uzyskaniem patentu kapitana motorowodnego.

Warto dodać również, że ubiegając się o uprawnienia pozwalające na prowadzenie jachtów żaglowych lub motorowych nie jest konieczne odbycie kursu. Wystarczy zdać egzamin  na patent. Mimo wszystko warto wziąć udział w szkoleniu, gdyż zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia pod okiem instruktora jest znacznie ważniejsze od samych uprawnień!

Kiedy patent nie jest potrzebny?

Jeśli nie posiadasz odpowiedniego patentu – nic straconego! Możesz spróbować swoich sił bez żadnych uprawnień i sprawdzić czy „złapałeś bakcyla” prowadząc jacht żaglowy, którego długość kadłuba nie przekracza 7,5m lub jacht motorowy o mocy silnika poniżej 10 kW (ok.13,5 KM). Istnieje również możliwość przetestowania większych jednostek np. jachtu żaglowego o długości kadłuba do 13m czy też jachtu motorowego o mocy silnika do 75kW z ograniczeniem konstrukcyjnym do 15km/h. Trzeba jednak pamiętać, że wypożyczając taką łódź bez uprawnień konieczne jest odbycie krótkiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę zdobycie pierwszego stopnia żeglarskiego lub motorowodnego z pewnością wystarczy, aby poszerzyć wiedzę, zdobyć niezbędne doświadczenie oraz cieszyć się czasem spędzonym na morzu. Może z czasem będziesz poszerzać swoje horyzonty? Jedno jest pewne – potrzebę zdobycia kolejnego patentu poczujesz dopiero po kilku sezonach spędzonych na morskich przygodach!

Kategoria: Blog
  • Szukaj przedmiotów: